Już za 6 dni (24.12.2014, Środa): Wigilia
Już za 7 dni (25.12.2014, Czwartek): Boże Narodzenie
Już za 14 dni (01.01.2015, Czwartek): Nowy Rok
18 Grudzień 2014 (Czwartek)
Imieniny:  Bogusław Gracjan Zofia

Wybory

Pozostało jeszcze:

W najbliższych latach w Polsce odbędą się następujące wybory:

Wybory samorządowe w 2014 roku

Wybory samorządowe odbywają się w Polsce co cztery lata. Są to wybory do samorządu terytorialnego, w którego skład wchodzą jednostki takie jak: rady gminy, rady powiatów, sejmiki wojewódzkie oraz tak zwane organy wykonawcze gmin, czyli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Przebiegają one na zasadzie ordynacji większościowej (w gminach, które nie są powiatowe) oraz na zasadzie systemu proporcjonalnego (w powiatach, województwach i w miastach powiatowych). Czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które ukończyły 18 lat oraz są na stałe zameldowani w danej gminie.

W 2014 roku odbędą się wybory VII kadencji, a ich termin zostanie ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2014 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w Polsce od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybory te mają miejsce co pięć lat i podlegają regulacjom prawa wspólnotowego. Głównym rozporządzeniem dotyczącym tych wyborów jest artykuł 90 „Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską”. Termin wyborów określa prawo Unii Europejskiej. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy ukończyli 18 lat i dysponują pełnią praw obywatelskich. Obowiązuje zasada proporcjonalności, a więc przeliczenia głosów na liczbę mandatów. Minimalny próg wyborczy dla komitetów okręgowych wynosi 5% ważnych głosów. W przebiegu wyborów kraj podzielony jest na trzynaście wielomandatowych okręgów wyborczych. Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2014 roku.

Wybory parlamentarne w Polsce w 2015

Jesienią 2015 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Mają one miejsce co cztery lata, mogą również odbyć się wcześniej, jeśli kadencja parlamentu zostanie skrócona. Polacy wybierają wówczas przyszłych posłów i senatorów. Do sejmu wchodzi 460 przedstawicieli, zaś do senatu 100.

W 2015 roku dobiegnie końca czteroletni okres kadencji obecnego sejmu i rządzącej koalicji PO-PSL, w związku z czym jesienią tego roku odbędą się kolejne wybory, nad którymi czuwać będzie jak zwykle Państwowa Komisja Wyborcza.

Czynne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim obywatelom Polski.

Wybory prezydenckie w Polsce w 2015

Wybory prezydenckie w Polsce organizowane są co pięć lat. Najbliższe wypadną więc w 2015 roku, po zakończeniu kadencji Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W Polsce kandydat na urząd Prezydenta musi mieć ukończone 35 lat, być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, dysponować pełnią praw wyborczych i zebrać przynajmniej 100 tysięcy podpisów popierających jego kandydaturę. Wybory wygrywa natomiast ten kandydat, który zdobędzie ponad połowę ważnych głosów. Możliwe są w związku z tym dwie tury wyborcze. Dana osoba może sprawować funkcję Prezydenta RP najwyżej dwie kadencje z rzędu. Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat.

KOMENTARZE
KALENDARZ
Grudzień 2015
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
sb.
nd.
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3