Już za 12 dni (08.03.2018, Czwartek): Dzień Kobiet
Już za 14 dni (10.03.2018, Sobota): Dzień Mężczyzn
Już za 21 dni (17.03.2018, Sobota): Dzień św. Patryka
24 Luty 2018 (Sobota)
Imieniny:  Bogusz Maciej Marek Jaśmina

PIT 2017

Pozostało jeszcze:

PIT to skrót od angielskiej nazwy Personal Income Tax, która oznacza Podatek dochodowy od osób fizycznych. Terminem tym określa się również specjalne druki urzędowe, na jakich składa się coroczne zeznanie podatkowe oraz informacje o odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy, jakie podatnik otrzymuje raz w roku od płatnika, a więc: zakładu pracy, organu rentowego, rolniczej spółdzielni produkcyjnej itp.

Ogólne zasady PIT

Podatnicy mają obowiązek składania co roku do Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego w danym roku podatkowym. Zeznanie takie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia (za poprzedni rok podatkowy).

Podatnik, za którego podatek dochodowy opłaca jakaś instytucja (najczęściej pracodawca), składa zeznanie na druku PIT-37. Z kolei osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wypełniają PIT-36 lub PIT-36-L (jeśli przedsiębiorca rozlicza się podatkiem liniowym 19%). Ponadto należy również rozliczyć się z dochodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39) oraz papierów wartościowych (PIT-38).

Jeżeli okaże się, że suma zaliczek pobranych na podatek dochodowy będzie mniejsza niż podatek należny, podatnik zobowiązany jest do zapłacenia tej różnicy. Podobnie jest w wypadku odwrotnym – jeśli Urząd Skarbowy pobierze za wysokie zaliczki podatkowe w stosunku do podatku należnego, będzie musiał zwrócić różnicę podatnikowi.

Należy pamiętać, że małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, za pomocą tak zwanego ilorazu małżeńskiego – pod warunkiem, że pozostają w małżeństwie przynajmniej rok i mają wspólnotę majątkową.

Ulgi podatkowe i zmiany w 2014 roku

Prawo podatkowe przewiduje różnego rodzaju ulgi dla podatników. Należy do nich na przykład ulga prorodzinna, związana z wychowywaniem dzieci. Za każde dziecko małoletnie lub uczące się (do 25 roku życia) przysługuje rodzicom możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty 1112, 04 zł. Oczywiście ulga ta obwarowana jest szczegółowymi przepisami prawa podatkowego.

Warto pamiętać, że w zeznaniu podatkowym składanym w 2014 roku zmienią się dotychczasowe zasady ulgi na Internet. Do tej pory można było bowiem odliczyć w sumie 760 zł kosztów związanych z korzystaniem z sieci. Obecnie prawo do ulgi stracą wszyscy, którzy z niej już korzystali, natomiast osoby, które odliczą Internet po raz pierwszy dopiero za 2013 rok, będą mogły robić to jeszcze przez dwa lata.

Nowością będzie również możliwość odliczenia od dochodu 0,5% podatku na wybrany Kościół.

Przewidywane zmiany podatkowe w 2015 roku

Na 2015 roku Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany dotyczące m.in.: własności intelektualnej wnoszonej do spółki kapitałowej, zasad płatności niektórych podatków (np. rolnego, od nieruchomości), polisolokat czy zwolnień z podatku odsetek i premii gwarancyjnych od gromadzonych na książeczkach mieszkaniowych wkładów.

Komentarze
KOMENTARZE
KALENDARZ
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
sb.
nd.
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4