Już za 12 dni (08.03.2018, Czwartek): Dzień Kobiet
Już za 14 dni (10.03.2018, Sobota): Dzień Mężczyzn
Już za 21 dni (17.03.2018, Sobota): Dzień św. Patryka
24 Luty 2018 (Sobota)
Imieniny:  Bogusz Maciej Marek Jaśmina

Matura 2018

Pozostało jeszcze:
Kiedy wypada w innych latach:

4 maja - 26 maja 2017

Egzamin dojrzałości 2018

W roku 2017 nie przewiduje się żadnych rewolucji w sposobie przeprowadzania ezgaminów maturalnych. Abiturienci, podobnie jak to było w 2016 roku, muszą obowiązkowo zdać maturę na poziomie podstawowym z języka polskiego, z matematyki oraz z nowożytnego języka obcego – zarówno pisemną, jak i ustną (j. polski, j. obcy nowożytny). W 2015 roku wprowadzono obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub jeśli maturzysta wybierze język obcy nowożytny - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Jeśli idzie o wyniki części pisemnej, będą one wyrażane jak dotychczas w procentach, a także na skali centylowej (zmianie ulegnie w ten sposób świadectwo dojrzałości).

Czas przeznaczony na część pisemną jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu. Na poziom podstawowy języka polskiego maturzyści będą mieli 170 minut, zaś na rozszerzony 180 minut. Z kolei egzamin pisemny z języka obcego potrwa na poziomie podstawowym 120 minut, na rozszerzonym zaś 150 minut.

Prace abiturientów sprawdzane są przez zewnętrznych egzaminatorów, natomiast ustne egzaminy oceniają nauczyciele z danej szkoły, przy czym jedna osoba z komisji jest egzaminatorem zewnętrznym.

Od 2015 roku ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego przebiega w nowej formule egzaminacyjnej - abiturienci będą losować pytania, tak, jak to było przed 2005 rokiem, jednak mają to być nie tyle zagadnienia dotyczące historii literatury, co szeroko pojętej humanistyki, np. omówienie plakatu przedstawienia teatralnego. Część ustna egzaminu z j. polskiego ma trwać w założeniu ok. 30 minut, a jej celem będzie - jak zostało zapisane w Informatorze CKE - "(...) sprawdzenie umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na podstawie danego tekstu kultury, zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki". Etap ten będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi o charakterze monologowym zdającego oraz rozmowy zdającego z zespołem egzaminacyjnym dotyczącej wątków poruszanych w jego wypowiedzi.

Co do oceny części testowej oraz wypracowania z j. polskiego, jak zostało zapisane w Informatorze CKE:

"W części testowej każda odpowiedź jest punktowana. Liczba punktów do uzyskania jest podana w arkuszu egzaminacyjnym obok zadania, a w kryteriach oceniania uszczegółowione są zasady przyznawania punktów.

W ocenie wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się:
W przypadku rozprawki: sformułowanie swojego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska,
W przypadku interpretacji: sformułowanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy interpretacyjnej".

Ponadto obecni maturzyści mogą zdawać do pięciu przedmiotów dodatkowych spośród takich jak: języki obce, filozofia, wiedza o tańcu, historia muzyki, geografia, historia, fizyka i astronomia, chemia, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, informatyka oraz wiedza o społeczeństwie.

MATURA 2017 - HARMONOGRAM

Matura w 2017 roku potrwa od 4 do 26 maja.

Część pisemna

4.05. - j. polski p. podstawowy (9:00) i j. polski p. rozszerzony (14:00)
5.05. - matematyka p.p. (9:00) i wiedza o tańcu p.p. i p.r. (14:00)

8.05. - j. angielski p.p. (9:00) i j, angielski p.r. i dwujęzyczny (14:00)
9.05. - matematyka p.r. (9:00) i j. łaciński i kultura antyczna p.p. i p.r. (14:00)
10.05. - WOS p.p. i p.r. (9:00) i informatyka p.p. i p.r. (14:00)
11.05. - j. niemiecki p.p. (9:00) i j. niemiecki p.r. i dwujęzyczny (14:00)
12.05. - biologia p.p. i p.r. (9:00) i filozofia p.p. i p.r. (14:00)

15.05. - historia p.p. i p.r. (9:00) i historia sztuki p.p. i p.r. (14:00)
16.05. - chemia p.p. i p.r. (9:00) i geografia p.p. i p.r. (14:00)
17.05. - j. rosyjski p.p. (9:00) i j. rosysjki p.r. i dwujęzyczny (14:00)
18.05. -  fizyka i astronomia p.p. i p.r. (9:00) i historia muzyki p.r. i p.r. (14:00)
19.05. - j. francuski p.p. (9:00) i j. francuski p.r. i dwujęzyczny (14:00)

22.05. - j. hiszpańki p.p. (9:00) i j. hiszpański p.r. i dwujęzyczny (14:00)
23.05. - j. włoski p.p. (9:00) i j. włoski p.r. i dwujęzyczny (14:00)

24.05.

języki mniejszości narodowych p.p. (9:00) i języki mniejszości narodowych p.r. (14:00)
j. kaszubski p.p. i p.r. (9:00)
j. łemkowski p.pl. i p.r. (9:00)

Część ustna - przeprowadzana w szkołach wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

4 - 26 maja

j. polski (prezentacja - formuła do 2014)
j. mniejszości narodowych (prezentacja)
j. obce nowożytne
j. łemkowski, j. kaszubki

8 - 20 maja (poza 14 maja)

j. polski (wypowiedź - formuła od 2015)
j. mniejszości narodowych

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 22 - 25 sierpnia 2017 roku.

Komentarze
KOMENTARZE
Dniwolne.pl
07.09.2016
Szanowna Pani - nie wiemy, co nas opętało! Sami dajemy sobie po łapach. Dziękujemy za zwrócenie uwagi.
Anna
02.09.2016
Szanowni! Poprawcie proszę błąd - DWUjęzyczny a nie dwÓjęzyczny...
Gość
03.05.2015
Wyniki z ustnej kilka dni a pisemna 30czerwiec chyba
Gość
07.03.2015
kiedy będą wyniki ???
Gość
11.01.2015
Kiedy będzie matura 2017?
KALENDARZ
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
sb.
nd.
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3