Już za 14 dni (08.03.2018, Czwartek): Dzień Kobiet
Już za 16 dni (10.03.2018, Sobota): Dzień Mężczyzn
Już za 23 dni (17.03.2018, Sobota): Dzień św. Patryka
22 Luty 2018 (Czwartek)
Imieniny:  Jakub Małgorzata Wiktor Marta

Okoliczności

Okoliczności

Co znaczy savoir-vivre?

Savoir-vivre lub inaczej „ogłada”, „bon-ton”, „dobre maniery” to, najogólniej mówiąc, znajomość obowiązujących w towarzystwie norm odpowiedniego zachowania (zwyczajów, form i konwenansów). Samo wyrażenie wywodzi się z języka francuskiego i stanowi złożenie słów: „savoir”, czyli „wiedzieć” oraz „vivre” – „żyć”. Savoir-vivre oznacza więc tyle co: „sztuka życia”. Źródłosłów tego pojęcia wskazuje, iż można je rozumieć nie tylko jako znajomość reguł grzeczności, ale także jako ogólną zdolność radzenia sobie w życiu. Towarzyska ogłada okazuje się bowiem niezbędna niemal w każdej codziennej sytuacji.

Savoir-vire - zasady

Podstawowe i uniwersalne zasady savoir-vivre’u są bardzo proste. Chodzi o uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, dyskrecję, lojalność i grzeczność. Przestrzeganie bardziej szczegółowych norm odnosi się do różnych dziedzin życia. Na pierwszym miejscu można tu wymienić, znane wszystkich choćby ze słyszenia, zasady nakrywania, podawania do stołu i jedzenia. Są to więc wszystkie kwestie związane z odpowiednim ułożeniem sztućców, serwet, zastawy, a także estetyki i higieny spożywania posiłków.

Savoir-vivre odnosi się także do zagadnień związanych z wyglądem, autoprezentacją i ubiorem odpowiednim do danej okoliczności. W tym względzie nietaktem może okazać się zarówno włożenie nieformalnego stroju na rozmowę kwalifikacyjną, jak i założenie służbowego kostiumu na grilla ze znajomymi.

Następną dziedziną, którą obejmują zasady savoir-vivre’u, są relacje towarzyskie i sposób zachowania się w kontaktach z ludźmi, w zależności od tego, z kim, kiedy i gdzie przebywamy. Chodzi tu o zachowanie adekwatne do norm obowiązujących w grupie, w której się znajdujemy. Inne reguły rządzą bowiem zachowaniem w miejscu pracy, inne w sytuacji rodzinnej, a jeszcze inne na przyjęciu.

Dobre maniery są również niezbędne w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych. Inaczej prowadzi się bowiem rozmowę bezpośrednią, w inny sposób telefoniczną, a jeszcze inaczej wygląda kwestia porozumiewania się drogą mailową czy za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS.

Co znaczy faux-pas?

Złamanie reguł savoir-vivre’u określa się jako faux-pas, czyli z francuskiego „fałszywy krok”. Jest to nietakt, uchybienie obowiązującym normom zachowania. Warto jednak pamiętać, że pojęcie to ma charakter względny – ściśle uzależniony od okoliczności. W sytuacji oficjalnej faux-pas będzie zbyt swobodne zachowanie (np. zwrócenie się do szefa per „ty”), zupełnie inaczej sprawa ta wygląda w sytuacji prywatnej. Co istotne, podobnie jak zasady savoir-vivre’u – wszystko, co kryje się za określeniem „nietakt”, podlega pewnym zmianom wraz ze zmieniającą się kulturą.

Zasady bon tonu - IMPACT

W kulturze anglosaskiej funkcjonuje poręczny i zabawny akronim, w którym zostały zawarte najważniejsze zasady bon-tonu. Jest to słowo IMPACT, czyli „wstrząs”. Utworzono je od wyrazów: „Integrity” – „prawość”, „Manners” – „maniery”, „Personality” – „osobowość”, „Consideration” – „wzgląd na innych” oraz „Tact” – „takt”.

Etykieta i Netykieta - co to jest?

Sformalizowaną odmianą savoir-vivr’u jest etykieta, a więc zbiór reguł określających zasady poprawnego zachowania się w danej grupie społecznej lub w określonym środowisku. Etykieta bardzo często stanowi skodyfikowany i spisany zbiór dopuszczalnych zachowań, zwłaszcza etykieta dyplomatyczna czy dworska.

W Internecie również obowiązuje szczególna odmiana savoir-vivre’u, czyli netykieta (z połączenia angielskiego i francuskiego – „netiquette”). Funkcjonuje ona w dużej mierze na zasadzie intuicyjnej. Jej kodeks polega na przestrzeganiu norm obowiązujących w realnym życiu, a więc np. unikaniu obraźliwych i wulgarnych komentarzy. Łamanie tych zasad może skończyć się dla użytkownika zgłoszeniem go do działu „abuse” i odcięciem od określonej usługi (banem).


KALENDARZ
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
sb.
nd.
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4